За вас ученици

Обратно към списъка
Препоръчителен списък за VIII клас
  

1.      Николай Хайтов. Диви разкази („Дервишово семе”)

2.      Ивайло Петров. Преди да се родя

3.      Димчо Дебелянов. Стихотворения

4.      Елисавета Багряна Стихотворения. 

5.      Николай Лилиев Стихотворения. 

6.      Христо Смирненски. Стихотворения

7.      Светослав Минков. Дамата с рентгеновите очи

8.      Никола Впцаров. Стихотворения

9.      Емилиян Станев. Крадецът на праскови

10.  Йордан Радичков. Нежната спирала

11.  Павел Вежинов. Един есенен ден по шосето