За вас ученици

Обратно към списъка
Препоръчителен списък за V клас

  1.  Голяма книга на българските митове и легенди
  2. Приказки на народите
  3. Турски народни приказки
  4. Български народни приказки
  5. Сава Попов - Хитър Петър
  6. Николай Кун - Старогръцки легенди и митове
  7. Лозанка Йорданова - Българска народна митология
  8. Български предания и легенди
  9. Български народни песни