Културен календар


12.03.2015КУЛТУРЕН    КАЛЕНДАР  ЗА  2016 г.
КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР  ЗА  МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ  2017

„Красива е София” – изложба на курса по изобразителноизкуство.

„Ден на отворени врати“ за читалище „Св.Иван Рилски-1922“.