Любителско творчество

Обратно към списъка
ШКОЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Школата включва ученици  от начален и среден курс на обучение. Децата са  разделени по  възрастови групи. Занятията се провеждат един път седмично по два учебни часа от  Светлана Антонова, квалифициран преподавател, отличен професионалист и педагог.

Школата провежда занятия от  месец октомври до месец май през всяка учебна година, по график съобразен, със свободното време на децата, включени в курса.

Преди започване на занятията се свиква родителска среща, на която родителите имат възможност да се запознаят с преподавателката г-жа Антонова, с процеса на обучение и  учебните помагала необходими за обучението.