Проекти


21.10.2013
2013г. – Проект за Създаване на уебсайт на читалище „Св. Иван Рилски-1922” – информационен портал на с. Мрамор – финансиран от Грантовата схема за иновативни проекти на Програма „Глобални библиотеки – България” 2013 . Стойността му е 2175 лв.  Грантополучател е библиотеката при читалището, а партньори са Кметство Мрамор и 175 ОУ „Васил Левски” с. Мрамор.