Проекти

Обратно към списъка
21.10.2013


2013г. – Проект за Създаване на уебсайт на читалище „Св. Иван Рилски-1922” – информационен портал на с. Мрамор – финансиран от Грантовата схема за иновативни проекти на Програма „Глобални библиотеки – България” 2013 . Стойността му е 2175 лв.  Грантополучател е библиотеката при читалището, а партньори са Кметство Мрамор и 175 ОУ „Васил Левски” с. Мрамор.

Основна цел на проекта  е да осигури ефективно функциониращ уеб сайт на Народно читалище „Св. Иван Рилски-1922”, чрез който да се предоставя обща и специализирана информация за дейността на читалището и библиотеката, като се осигури пълен достъп до информация и ефикасно използване на информационните технологии на всички социални, етнически и възрастови групи.™

Проектът стартира на 3 юни 2013 г. и продължителността му е 5 месеца.

Очаквани резултати: Създаването на уеб сайт на читалище „Св. Иван Рилски-1922” ще даде възможност библиотеката да предоставя нови услуги за обществеността, които да удовлетворяват новите потребности на читателите и. Ще бъде приложен нов подход в осъществяването на традиционните дейности на библиотеката и ще бъдат разширени услугите, които библиотеката може да предоставя на обществеността. До момента предоставянето на нов тип информация е недостъпна за ползвателите на библиотеката извън работното и време.


2013г.
Проект към Столична програма Култура – финансиран с 3388лв. за създаване и представяне на детски танцов спектакъл“С грация,финес и красота през Европа“ – събитие в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019г.


2011г.
– Проект за допълваща субсидия от Министерство на културата- финансиран с 1000 лв. за допълване на библиотечния фонд с книги. С отпуснатите средства са закупени са 129 тома литература.


2010г. – Проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки" като част от Програмата „Глобални библиотеки".

Стратегическата цел на тази програма е да се осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество.

През месец септември 2010 година  библиотеката  беше одобрена и продължи участието си по проекта „Глобални библиотеки“, финансиран от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс.

През месец април 2011г. започна доставката и инсталирането на компютри и периферна техника по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, като на библиотеката бяха предоставени 5 компютри ,  многофункционално устройство Xerox Work Centre 3220 DN, Проектор и екран за проектор, 1 Маршрутизатор (рутер), 1 Комутатор.

На 20.05.2011г. тържествено бе открит информационен център в библиотеката, който предоставя безплатен достъп до Интернет и ползване на компютри,  приобщавайки хората към ресурсите на глобалното информационно общество.

По този начин библиотеката се превърна в място за учене през целия живот, придобиване на нови знания и умения. Местните жители имат възможност да създават електронно съдържание, чрез което да съхранят местните културни традиции и обичаи; да вземат решения на базата на информиран избор; да участват пълноценно в политическия и социален живот; да развиват творческия си потенциал и съхранят културната си идентичност.


2010г. – Проект за допълваща субсидия от Министерство на културата –финансиран с 2000лв. за художествено творческа дейност.


2009г. – Проект за допълваща субсидия в Министерство на културата – финансиран с 7000лв. за закупуване на озвучителна и компютърна техника.


2008г. – Проект за допълваща субсидия от Министерство на културата – финансиран с 30 000лв.за подмяна на дограма на читалищната сграда.


2008г.  Проект към  Министерство на околната среда и водите във връзка с националната  кампания „За чиста околна среда“за озеленяване и почистване на прилежащата към читалището територия- финансиран с 3000лв. и осъществен през 2009г.


2007г. – Проект за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – финансиран от Министерство на културата със 700 лв. и съфинансиран от читалище „Св. Иван Рилски” с 323,85 лв.   Закупени са 86 тома литература


2006г. - Проект за допълваща субсидия от  Министерство на културата, финансиран с 1500лв. от тях 1000 лв.за закупуване на компютърна техника за нуждите на библиотеката и 500 лв. за закупуване на 70 тома художествена литература.


2006г. – Проект за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им с нова литература за повишаване на културните, образователните и информационните възможности.  Бяха отпуснати 200 лв. и с равностойното участие на читалище „Св. Иван Рилски” се закупиха 55 тома литература.