Проекти

Обратно към списъка
ДОПЪЛВАЩА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
20.10.2013

2010г. – Проект за допълваща субсидия от Министерство на културата –финансиран с 2000лв. за художествено творческа дейност.

2009г. – Проект за допълваща субсидия в Министерство на културата – финансиран с 7000лв. за закупуване на озвучителна и компютърна техника.

2008г. – Проект за допълваща субсидия от Министерство на културата – финансиран с 30 000лв.за подмяна на дограма на читалищната сграда.