Проекти

Обратно към списъка
ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ НА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ”
21.10.2013

2011г. – Проект за допълваща субсидия от Министерство на културата- финансиран с 1000 лв. за допълване на библиотечния фонд с книги. С отпуснатите средства са закупени са 129 тома литература.

2007г. – Проект за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – финансиран от Министерство на културата със 700 лв. и съфинансиран от читалище „Св. Иван Рилски” с 323,85 лв.   Закупени са 86 тома литература


2006г. - Проект за допълваща субсидия от  Министерство на културата, финансиран с 1500лв. от тях 1000 лв.за закупуване на компютърна техника за нуждите на библиотеката и 500 лв. за закупуване на 70 тома художествена литература.


2006г. – Проект за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им с нова литература за повишаване на културните, образователните и информационните възможности.  Бяха отпуснати 200 лв. и с равностойното участие на читалище „Св. Иван Рилски” се закупиха 55 тома литература.