Проекти

Обратно към списъка
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2008 г “
04.11.2013

През 2008г. от МОСВ обяви Национална кампанията „За чиста околна среда“, с основна цел повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите,заявители на проектите.

НЧ „Св. Иван Рилски-1922” участва с П Р О Е К ТПОЧИСТВАНЕ    И  ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА  ТЕРИТОРИЯ КЪМ    СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „Св. ИВАН РИЛСКИ”.

Основна цел на проекта:

1.     Да се създаде подходящ естетичен вид около сградата на читалище ”Св. Иван Рилски”.

2.     Да се осигури редовното почистване и разделно събиранена отпадъци.

3.     Да се изгради трайно екологично съзнание за опазване и облагородяване на заобикалящата ни среда у децата и младежите на село Мрамор.

4.     Да се провокира желание за доброволен труд заизпълнение на поставените в проекта задачи.

5.     Да се изгради отговорност към опазването на околната среда у жителите на село Мрамор.

МОСВ отпусна безвъзмездно финансиране на стойност 3000,00 лв. За изпълнението на предвидените дейности се изразходваха  общо 4740,00 лв., като1740,00 бяха осигурени от читалището.

Осъществени дейности

Вдясно от сградата на  Читалище „Св. Иван Рилски”  в непосредствена близост се намира детска площадка разположена на площ от 150 кв. м. Тя бе отделена  с декоративна ограда, с което се направи детски кът. В близост до площадката бе почистена 4 дка зелена площ. Бяха засадени  декоративни храсти, рози, липи и брези.  Засадиха се цветя в декоративни саксии и градинките пред сградата на читалището. Монтираха се 10 броя кошчета за отпадъци. Закупиха се и три броя контейнери за разделно събиране на отпадъци, които се поставиха до сградата.

Дейностите по почистване на зелените площи и засаждането на растителността се извърши с доброволния труд на читалищните служители и самодейци.

Очаквани устойчиви резултати от проекта

1.     Очаква се почистването, поддържането и обогатяването на зелената система в прилежащата  територия към сградата на читалище „Св. Иван Рилски” да допринесе за създаване на уютен и чист кът за отдих и разходка на местните жители.

2.      Центърът на селото да добие по-добър, чист и подреден  вид.

3.     Извършената доброволна трудова дейност да даде добър възпитателен пример за подражание у подрастващото поколение.

4.     Децата и младежите да привикнат към опазване на постигнатото.

5.     Жителите на село Мрамор да имат  мотивация благоустрояването му да продължи  да се развива в положителна насока.