Проекти

Обратно към списъка
ПРОГРАМАТА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ"
11.11.2013

Стратегическата цел на тази програма е да се осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество.

През месец септември 2010 година  библиотеката  беше одобрена и продължи участието си по проекта „Глобални библиотеки“, финансиран от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс.

През месец април 2011г. започна доставката и инсталирането на компютри и периферна техника по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, като на библиотеката бяха предоставени 5 компютри ,  многофункционално устройство Xerox Work Centre 3220 DN, Проектор и екран за проектор, 1 Маршрутизатор (рутер), 1 Комутатор.

На 20.05.2011г. тържествено бе открит информационен център в библиотеката, който предоставя безплатен достъп до Интернет и ползване на компютри,  приобщавайки хората към ресурсите на глобалното информационно общество.

По този начин библиотеката се превърна в място за учене през целия живот, придобиване на нови знания и умения. Местните жители имат възможност да създават електронно съдържание, чрез което да съхранят местните културни традиции и обичаи; да вземат решения на базата на информиран избор; да участват пълноценно в политическия и социален живот; да развиват творческия си потенциал и съхранят културната си идентичност.