Проекти

Обратно към списъка
ГРАНТОВАТА СХЕМА ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ НА ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”
20.12.2013

Проект за Създаване на уебсайт на читалище „Св. Иван Рилски-1922” – информационен портал на с. Мрамор – финансиран от Грантовата схема за иновативни проекти на Програма „Глобални библиотеки – България” 2013 . Стойността му е 2175 лв.  Грантополучател е библиотеката при читалището, а партньори са Кметство Мрамор и 175 ОУ „Васил Левски” с. Мрамор.

Основна цел на проекта  е да осигури ефективно функциониращ уеб сайт на Народно читалище „Св. Иван Рилски-1922”, чрез който да се предоставя обща и специализирана информация за дейността на читалището и библиотеката, като се осигури пълен достъп до информация и ефикасно използване на информационните технологии на всички социални, етнически и възрастови групи.™

Проектът стартира на 3 юни 2013 г. и продължителността му е 5 месеца.

Очаквани резултати: Създаването на уеб сайт на читалище „Св. Иван Рилски-1922” ще даде възможност библиотеката да предоставя нови услуги за обществеността, които да удовлетворяват новите потребности на читателите и. Ще бъде приложен нов подход в осъществяването на традиционните дейности на библиотеката и ще бъдат разширени услугите, които библиотеката може да предоставя на обществеността. До момента предоставянето на нов тип информация е недостъпна за ползвателите на библиотеката извън работното и време.