Проекти


"БИБЛИОТЕКАТА - АКТИВЕН УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ"
18.04.2018


ПРОЕКТ "ЕКО ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕКО ОБУЧЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАТА"


ГРАНТОВАТА СХЕМА ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ НА ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”
20.12.2013

ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ САЙТ НА ЧИТАЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ-1922” – ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА с. МРАМОР"


СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА”
10.12.2013


ПРОЕКТ  “С ГРАЦИЯ,ФИНЕС И КРАСОТА ПРЕЗ ЕВРОПА“


ПРОГРАМАТА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ"
11.11.2013

ПРОЕКТ„БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ" КАТО ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ"


НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2008 г “
04.11.2013

П Р О Е К ТПОЧИСТВАНЕ     И  ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА  ТЕРИТОРИЯ КЪМ    СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „Св. ИВАН РИЛСКИ”

ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ НА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ”
21.10.2013


ПРОЕКТИ  ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА БИБЛИОТЕКАТА  ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ФОНДА И  ПО ПРОГРАМА   „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ НА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ”ДОПЪЛВАЩА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
20.10.2013


ПРОЕКТИ  ЗА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВО НАКУЛТУРАТА