Структура


НЧ "Св. Иван Рилски-1922" съгласно своя устав, приет на Общо събрание на 30,03,2009 г., се ръководи от Читалищно настоятелство.

На годишно отчетно-изборно събрание, проведено на 29.03.2016г. е избрано Читалищно настоятелство в състав:

Читалищно настоятелство:

 • Валентин Борисов – Председател на Народно Читалище „Св. Иван Рилски-1922”
 • Дилна Кръстанова – секретар на читалището
 • Деля Николова - член на Читалищното Настоятелство
 • Надежда Коцова - член на Читалищното Настоятелство
 • Стефан Найденов - член на Читалищното Настоятелство

Проверителна комисия:

 • Калина Маринова – Председател на Проверителната комисия
 • Eлена Георгиева – член на Проверителната комисия
 • Лиляна Василева – член на Проверителната комисия

Щатни служители:

 • Диляна Кръстанова - Секретар
 • Василка Христова – Библиотекар
 • Силвия Митова-Гидионова – Касиер-домакин
 • Йордан Стоянов – Хореограф
 • Йордан Петров – Работник поддръжка
 • Светлана Митова – Хигиенист

Нещатен читалищен състав

 • Стефка Събчева - Ръководител на Женска певческа група
 • Виолета Петкова - Ръководител на Детска певческа група
 • Теодора Байчева - Преподавател - Школа по модерен балет "Терпсихора" 
 • Юлиян Найденов - Преподавател - Школа по хип-хоп танци "Терпсихора"
 • Светла Антонова - Преподавател - Школа по английски език
 • Бахман Афшар - Треньор - Спортен клуб по таекуондо