Читалище


Народно читалище "Св. Иван Рилски-1922" е организация с нестопанска цел. То е самоуправляваща се българска културно-просветна организация и се изгражда върху принципите на демократизма и доброволността. В него може да участва всеки български гражданин, без ограничение на пол, възраст, партийна, етническа и религиозна принадлежност.
Целта на читалище "Св. Иван Рилски-1922" с. Мрамор е да създава, опазва и разпространява духовните ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности на населението и неговите интереси, както и да подпомага и организира културни прояви.

Читалището е основано през 1922 г. Негови основатели са свещеник Кирил Спасов Матеев, Владимир Спасов Дойчев, Коста Спасов. Отец Кирил става и първият председател на читалището.

Днес читалището разполага със сграда на 2 етажа, в която има салон с 300 места и технически-оборудвана сцена, репетиционни зали, учебни стаи, арт-кафе клуб, библиотека.

Народно читалище „Св. Иван Рилски-1922“ работи, за да съхрани  непреходното значение на своята   феноменалност, опазвайки традициите, стъпило в настоящето и гледайки в бъдещето чрез:

•   Библиотека с  фонд  14 200  библиотечни единици в  три отдела: детски отдел, заемна за възрастни и читалня с 200 справочни издания – речници,  справочници и енциклопедии, и информационен център с 5 компютъра;

•   Самодейни състави -  Детска певческа група, Женска певческа група, Младежки и детски танцов състав, Лазарска група, Коледарска група;

•   Детски школи – модерен балет, английски език;

•   Клубове -  Народни танци; „ Приятели на книгата“/деца/;

•   Изложби , базари, кръгли маси, чествания,концерти;