Контакти


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Св. ИВАН РИЛСКИ-1922"

София 1261
с.Мрамор 
ул. "Васил Левски" №19
Валентин Борисов - Председател

Диляна Кръстанова - Секретар
тел.: 02/998 23 88
GSM: 0889 33 12 59
e-mail: chitalishte_mramor@abv.bg

Василка Христова - Библиотекар
GSM: 0887 75 30 03
          0898796032
e-mail: libmramor@abv.bg
Skype: vassilka31