Условия за ползване


Този интернет сайт е посветен на Народно читалище "Св. Иван Рилски - 1922" с. Мрамор
При използване на сайта, моля да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата
 
Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този интернет сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. 

Отговорност за чуждо съдържание 
Народно читалище "Св. Иван Рилски - 1922" не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тoзи интернет сaйт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права 
Софтуерът, осигуряващ функционирането на този интернет сайт, неговият дизайн, включително цялата разположена на сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Triavna.info.

Лични данни 
Лични данни (доколкото те се събират чрез тази интернет страница) се обработват от Triavna.info единствено за нуждите на предоставяне на електронни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.