Инфо център


Кандидатстване по Програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен "Равен шанс: достъп до средно образование"

Фондация „Тръст за социална алтернатива” и Център Амалипе имат удоволствието да обявят конкурс за стипендии в подкрепа на ученици, по програма „Равен шанс:достъп до средно образование”  които се обучават в гимназиална степен. Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 500 лева на ученик в рамките на една учебна година. Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата. През учебната 2014/2015 г. Център Амалипе ще подкрепи по програмата 55 ученика.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 20 ЮЛИ 2014г.

Повече информация вижте тук.


Нови възможности за хората с увреждания

ОБЩЕСТВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

СПРАВОЧНИК НА МРАМОР

Предоставената информация не е изчерпателна. Данните периодично се допълват и актуализират.
При забелязана неточност и промяна на адрес или телефон,  моля, свържете се с нас на e-mail: libmramor@abv.bg