Услуги


Заемане на библиотечни документи за дома:

 • Книги – 20 дни;
 • Графични издания – 10 дни;
 • Грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми, CD и DVD – 5 дни.

 Този срок може да бъде продължен по искане на читателя само ако заетите от него документи не се търсят от друг читател.

Изготвянена писмени библиографски справки

Писмените библиографски справки се изработватдо 5 работни дни.
Ползването на готова писмена библиографска справка става срещу заплащане на 20% от първоначалната цена.

Изготвяне на писмена тематична справка 

Услуги, предоставяни в Обществен информационен център

Компютърната техника в ОИЦ се ползва безплатно.Единственото условие е да сте читател на библиотеката и да имате актуална регистрация на вашата читателска карта.

 • Интернет достъп (до 2 часа)
 • Запис на информация върху USB
 • Сканиране на документ А4 


УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Осигуряване на достъп до информация (на място и дистанционно) за:

 • Търсене и намиране на работа за хора с увреждания – програми в тази насока;
 • Материали по определена тема;
 • Справки;
 • Обучения;
 • Електронни книги за хора със зрителни нарушения или други множествени увреждания;

Съдействие при:

 • Наборна текст, оформяне на материали, попълване на документи;
 • Сканиране;
 • Консултации по дадени казуси, ползване на Интернет;
 • Връзка с организации, занимаващи се в сферата на увреждания; 

 

За контакт:
Василка Христова – библиотекар
тел. 0887 75 30 03 
e-mail: libmramor@abv.bg