Село Мрамор

Обратно към списъка
Образование

В село Мрамор е съществувало училище още преди Освобождението, което е било килийно. Негов пръв основател и  учител е дядо Петко, човек самоук, вероятно местен жител. Първоначално училището отваря врати за своите ученици в частни домове. Мраморци чувстват все повече необходимостта от ново училище. Затова на  06.08.1901г. в присъствието на многобройна публика учителят Кирил Спасов, председателят на училищното настоятелсво Петър Стойков и училищните настоятели полагат първият камък на новото училище, като е извършен и водосвет от енорийският свещеник Кирил Илиев. Строежът струва тогавашни пари 5 150 лева, от които 4 хиляди дарени от Окръжната комисия по просвета, а останалите са събрани доброволно от мраморци.

Същата година се прави вечеринка с представление от учителите от училището в съседното село Доброславци, където се представя сказка на тема „Пиянството и последиците от него”, като са подбрани стихове за поставената цел и народни песни. Представена е и драмата „Лихвар”. Предполага се, че  това е първото театрално представление, подготвено от театралите в село Мрамор.

Следващата учебна 1902 – 1903 година учителят Васил Найденов заминава да следва в чешкия град Табор, а на негово място е назначен Костадин Спасов – мраморец, който получава своето образование за учител в град Кюстендил. По това време училището е начално, с четири отделения, по две в двете му стаици.

На 26 август 1903г. по-интелигентните селяни и учителите Мария Грабашева, и Костадин Спасов представят пред общността драмата на Иван Вазов „Руска”.

Доста учители в разстояние на 35 години се изреждат да учителстват, но „даскал Косто” – Костадин Спасов остава до пенсионирането си. Същата година – 1935, започва строежът на съвременната сграда на училището. Издига се двуетажна постройка, която окончателно се завършва през 1940г.

През учебната 1939 – 1940г. училището става основно след като е открит седми клас. Също така се открива курс по шивачество и готварство. След четири години е открита и  първата детска градина – за деца от предучилищна възраст.

Мраморското училище е удостоявано на няколко пъти с височайши посещения. Най-напред тук идва просветният министър проф. Йоцов, после – народният представител  Найден Андреев, а накрая и самата царица Йоана.

След Девети септември 1944г. просветното дело в мраморското училище тръгва в нова посока. Забележителна е работата на учителите Венко Азманов, Йосиф Дограмаджиев, Иван Григоров, Елена Георгиева, Струмка Любенова и др. Учителката Костадинка Асенова е от преподавателите с най-дълъг стаж . Тя работи в училището от 1958 до 1985г.

През 1951г. учениците са 181, а двадесет години по-късно те стават 252. От 1961г. в училището се открива занималня с две групи и през следващата година то става  осем класно. Същата година е създаден кабинет по химия и работилница с дърводелски машини. Няколко години по-рано  се създава  училищен хор. През 1960г. мраморските учители, с помощта на самодейците от читалището, смайват публиката и журито на окръжен преглед на художествената самодейност с пиесата на Георги Караславов – „Камък в блатото”. От 1965г. училище „Васил Левски” е радиофицирано.

Сред директорите, оставили следа в просветното дело са Венко Азманов, Йосиф Дограмаджиев, Желязко Желязков, Людмил Христов, Георги Иванов. Динка Миладинова. В продължение на повече от петнадесет години негов директор е Цеца Иванова, която с професионализъм и много любов  ръководи повереното и училище и съумява да го съхрани.

175 Основно училище "Васил Левски" и днес продължава да обучава мраморските деца и тези от съседните села въпреки трудностите, които съпътстват образователното дело в наши дни. Днес в училището се обучават над 180 деца от 17 учители. 

В училището има добри условия за учене и преподаване.Училищната сграда е архитектурно издържана, с 8 класни стаи, оборудвани учебни и учителски кабинети, оборудван компютърен кабинет, физкултурен салон. Сградата разполага с локално парно отопление. През последните години непрекъснато се правят обновления – смяна на дограми, подове, саниране на сградата. Класните стаи и кабинетите са светли, чисти и приветливи.

С голяма отговорност и любов преподавателите учат децата не само по определените учебни предмети, а и на родолюбие, безкористност,справедливост, възпитават ги да бъдат отговорни и почтени хора. През последните години, учениците се подготвят все по-добре и продължават обучението си в София в гимназии или профилирани средно образователни училища, а след това и във висши учебни заведения.

Патронният празник на училището е на 19 февруари.

Контакти:

с. Мрамор, ул. Св.св. Кирил и Методий  № 1,

Телефон: 02 / 998 20 84 / Факс: 02/998 2084

 Е-mail:  ou175@abv.bg