Новини

Обратно към списъка
Проект "Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката
05.04.2018 Василка Христова

Библиотеката при НЧ "Св. Иван Рилски-1922" спечели проект „Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката"  в Конкурс за малки проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, договор РД11-00-338/20.12.2017 г. между Министерство на културата и Фондация „Глобални библиотеки – България”.

Проектът ще бъде реализиран в партньорство със 175 ОУ "Васил Левски" с. Мрамор.

Размер на безвъзмездното финансиране по договор № МК-ДБФ-42/30.03.2018 г. е 2 252 лв. със задължително съфинансиране от 20%.

Основната цел на проекта е изграждане на модерно и енергоспестяващо осветление в библиотеката и формиране на екологична култура на потребителите на библиотечни услуги чрез повишаване на информираността  по проблемите на използването на електроенергията.

Проектът е с продължителност седем месеца от 01.14.2018 до 20.10.2018 г.

Ще бъде изградено  модерно и енергоспестяващо осветление в библиотеката, обслужващите я зони, стълбището и коридора.

Всеки месец ще се провежда обучение по групи с  потребителите на библиотеката  за повишаване на знанията им  за енергийната ефективност.

Ще се сформира детски еко-клуб  с цел учениците да  изготвят презентации и информационни материали,електронни брошури с полезна информация за енергийноспестяващите  електроуреди, които ще се публикуват  в сайта на читалището.

Ще се обнови фонда на библиотеката с нови книги свързани с екологията и енергийната ефективност.

Ще се проведе конкурс за рисунка и организиране на изложба в библиотеката на тема "Енергийна ефективност в нашия дом".

След приключване на проекта се очаква  да се подобри качеството на осветлението и създаване на комфортна среда за потребителите на библиотечно-информационни услуги и да се промени поведението на целевите групи спрямо ползването на електроенергия и формиране на информиран потребителски избор на електроуреди.