e-Издания

Обратно към списъка
Минало и настояще на читалище "Св. Иван Рилски"

Христова, Василка

Минало и настояще на читалище "Св. Иван Рилски". Научeн ръководител проф. д.ф.н. Мария Младенова. София,2009. Катедра "Библиотекознание и библиография. Бакалавърска програма "Библиотекознание и библиография".СВУБИТ. 104 с.