e-Издания

Обратно към списъка
Добри практики по програма Глоб@лни библиотеки

Христова, Василка

Добри практики по програма „Глоб@лни библиотеки”. Научен ръководител доц. д-р Таня Тодорова. С. 2011. Катедра „Библиотечен мениджмънт”. Магистърска програма ”Библиотечен мениджмънт”. УНИБИТ. 112 с.