e-Издания

Обратно към списъка
Библиотеката при НЧ "Св Иван Рилски" за формиране на духовни ценности у подрастващите

Кръстанова, Диляна

Библиотеката при НЧ "Св Иван Рилски" за формиране на духовни ценности у подрастващите. Научен ръководител доц. д-р Добринка Стойкова. София 2007. Кадедра "Библиотекознание и библиография. Бакалавърска програма "Библиотекознание и библиография". СВУБИТ. 68 с.